Behandlingen

Vid första besöket tas en anamnes och hälsodeklaration där du som patient får beskriva din medicinska historia samt beskriva ditt problem. Detta följs av en fysikalisk undersökning med mekaniska, neurologiska och vaskulära test för att veta om det du söker för är något osteopaten kan hjälpa dig med eller om du behöver skickas vidare till sjukvården eller annan specialist.